Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Konferencja z okazji jubileuszów ostrowskich spółek

16.06.201414:31

Katarzyna

50 lat działalności ZGK, XX-lecie ZEC i X-lecie TBS – z okazji tych rocznic odbyła się konferencja.

 

12 czerwca w Sali Reprezentacyjnej budynku Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się konferencja, której głównymi bohaterami były spółki miasta – Zakład Gospodarki Komunalnej obchodził 50 lat działalności, Zakład Energetyki Cieplnej XX-lecie istnienia oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego X-lecie istnienia.
 
Konferencję rozpoczął Władysław Krzyżanowski burmistrz Ostrowi Mazowieckiej i organ jednoosobowego Zgromadzenia Wspólników ostrowskich spółek. Burmistrz zwrócił uwagę na jubileusz, który miał ogromny wpływ także na rozwój lokalnych spółek, a mianowicie 25-lecie Wolnej Polski. Odniósł się także do Dni Ostrowi Mazowieckiej i Ziemi Ostrowskiej, które w ostatnich latach przybrały nieco inną formę. Promuje się przede wszystkim lokalną kulturę, dorobek, a w tym także spółek: ZGK, ZEC i TBS. – Jestem pewny, że nie ma nic trafniejszego niż obchodzenie tych rocznic – powiedział burmistrz i dodał, by oddać hołd i szacunek ludziom pracującym codziennie na rzecz miasta oraz ich rodzinom. Zwrócił uwagę na ważną rolę miasta, które jest stolicą, a więc sercem powiatu.
 
Burmistrz powitał przybyłych gości, a wśród nich dziekana ks. prał. dr Jan Okułę, starostę Zbigniewa Kamińskiego wraz z wicestarostą Jerzym Bauerem, byłego burmistrza Bogumiła Brzózkę, radnych rady miasta Ostrów Mazowiecka, burmistrza Broku Marka Młyńskiego, Komendanta KPP Ostrów Maz. Andrzeja Choromańskiego, prezesów spółek i ich pracowników, dyrektorów miejskich jednostek i wszystkich pracowników Urzędu Miasta.

 

Następnie głos został oddany przedstawicielom spółek, którzy dokonali prezentacji z działalności od momentu ich powstania.

 

 

Prezentacja TBS
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego reprezentowane przez prezesa Mirosława Przastka przedstawiło prezentację na temat działalności TBSu od momentu powstania spółki. Prezes zwrócił uwagę na decydującą współpracę ze spółkami ZEC i ZGK, oraz współpracę z mieszkańcami miasta i reprezentującymi ich zarządami wspólnot mieszkaniowych – często walczymy o to by zrobić jak najwięcej – powiedział. Z okazji X-lecia TBS wydał publikację, która ma być wyrazem podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju TBS.
 
Prezentacja ZEC
 
Prezes Andrzej Bukłaha zaprezentował działalność ZEC’u na przestrzeni ostatnich 20 lat. Wskazał na doświadczenie pracowników, dzięki któremu działalność ciepłowni i linii przesyłowych nie jest nękana częstymi awariami. Podziękował pracownikom za ich trud włożony w pracę, która często nie ma spektakularnego wyglądu, ponieważ dzieje się w miejscach, których na co dzień nie widać. Z okazji XX-lecia ZEC wydał publikację na temat swojej działalności.
 
Prezentacja ZGK
 
Najdłuższą działalnością może pochwalić się Zakład Gospodarki Komunalnej, spółka bowiem powstała 50 lat temu. Prezesem zakładu jest Kazimierz Zacharski. Obszernej prezentacji, począwszy od namiastek instalacji kanalizacyjnych, utworzenia ZGK, aż po obecne czasy z trudnymi okresami i dynamicznym rozwojem, dokonał Jan Dobroński, st. Inspektor ds. zaopatrzenia w ZGK. Z okazji 50 lat działalności ZGK wydał publikację podsumowującą cały ten okres.
 
Prezesi spółek zwrócili się z podziękowaniami do pracowników, którzy na co dzień, bez względu na porę i dzień pracują na rzecz miasta. Podziękowali także burmistrzowi Władysławowi Krzyżanowskiemu za wsparcie i doping do cięższej pracy. Prezes ZGK Kazimierz Zacharski podziękował ponadto za zaufanie, którym go obdarzono przy wyborze na prezesa spółki. Burmistrz Władysław Krzyżanowski dodał, że Prezes ZGK był twórcą bardzo dobrego planu naprawczego spółki i dlatego rekomendował jego nominację.
 
Podziękowania i gratulacje złożył prezesom spółek starosta Zbigniew Kamiński wraz z wicestarostą Jerzym Bauerem. Podziękowania złożyli przedstawiciele oświaty, Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele kultury i sportu – Jubileusz jest doskonałą sposobnością do podziękowań, ale również planów rozwoju – zwróciła się do prezesów ostrowskich spółek dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Elżbieta Chojnacka. Gratulowała dokonań oraz życzyła owocnej pracy w przyszłości.
 
Z okazji Dni Ostrowi Mazowieckiej i Ziemi Ostrowskiej burmistrz Władysław Krzyżanowski przyznał wyróżnienia Osobowość Miasta oraz Lider Społeczności Lokalnej:
 
W kategorii Osobowość Miasta:
 
1.       Mirosław Przastek - Prezes TBS sp. z.o.o. w Ostrowi Mazowieckiej - w  dowód uznania za szczególną służbę na rzecz mieszkańców Miasta Ostrów Mazowiecka i Ziemi Ostrowskiej, a także za szczególną rolę w rozwój infrastruktury mieszkalnictwa.
2.       Kazimierz Zacharski - Prezes ZGK sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej - w dowód uznania za szczególną służbę na rzecz mieszkańców Miasta Ostrów Mazowiecka i Ziemi Ostrowskiej, a także za wieloletnie profesjonalne świadczenie usług mieszkańcom Miasta Ostrów Mazowiecka.
3.       Andrzej Bukłaha - Prezes ZEC sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej - w dowód uznania za szczególną służbę na rzecz mieszkańców Miasta Ostrów Mazowiecka i Ziemi Ostrowskiej, a także za wkład w rozwój energetyki cieplnej i infrastruktury energetycznej Miasta Ostrów Mazowiecka.
 
W kategorii Lider Społeczności Lokalnej:
 
1.       Eugeniusz Zaniewski - Prokurent ZEC sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej - za wieloletnią pracę na rzecz Spółki oraz szczególny udział w procesie jej przemian.
2.       Krzysztof Radomski - Prokurent ZGK sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej - za wieloletnią pracę na rzecz Spółki oraz szczególny udział w procesie jej przemian w zakresie logistyki, transportu i robót drogowych..
3.       Jan Dobroński - ZGK sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej - za wieloletnią pracę na rzecz Spółki oraz szczególny udział w procesie jej przemian w zakresie logistyki i transportu.
4.       Ewelina Wykrota - Członek Zarządu Wspólnoty 3 Maja 52 – za aktywną obywatelską inicjatywę na rzecz społeczności lokalnej i ponadprzeciętne zaangażowanie w sprawy Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul.3 Maja 52.
5.       Teresa Grabowska - Członek Zarządu Wspólnoty 3 Maja 52 - za aktywną obywatelską inicjatywę na rzecz społeczności lokalnej i ponadprzeciętne zaangażowanie w sprawy Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy  ul.3 Maja 52.

 

 

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura