Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

XXIX sesja Rady Miasta

16.12.200500:00

Zapraszamy do wzięcia udziału w sesji ...

 

Zapraszam do wzięcia udziału w XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2005 roku (wtorek) - początek obrad godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, uchwalenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta z dnia 29 listopada 2005 r.
    Interpelacje i zapytania.
  2. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/126/2004 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na inwestycję pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sikorskiego oraz na osiedlu Łączna i Kameralna".
  3. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok.
  4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.
  5. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta na 2006 r.
  6. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz