Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Ceny biletów komunikacji miejskiej

18.11.200500:00

Wprowadzono liczne ulgi ...

 

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej, wprowadzając liczne ulgi. Do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawnieni są: dzieci w wieku do 4 lat; osoby z całkowitą niezdolnością do pracy i niezdolnością do samodzielnej egzystencji za okazaniem orzeczenia wydanego przez ZUS (również dawna I grupa inwalidztwa) oraz opiekun tej osoby; osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności za okazaniem orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz opiekun tej osoby; ociemniali i niewidomi oraz ich przewodnicy za okazaniem legitymacji Polskiego Związku Niewidomych.
Do korzystania z 50% zniżki uprawnieni są: dzieci w wieku od 4 do 7 lat; osoby powyżej 70 roku życia za okazaniem dowodu osobistego; młodzież szkolna w czasie wakacji i ferii zimowych.
Ustalono ceny biletów obowiązujących w strefie miejskiej: bilet jednorazowy - 1,80 zł, bilet jednorazowy ulgowy - 0,90 zł, bilet miesięczny (pracowniczy) - 60 zł, bilet miesięczny ulgowy (szkolny) - 30 zł.
Jednocześnie informujemy, iż do kontroli biletów oraz nakładania opłat dodatkowych w przypadku przejazdu bez ważnego biletu, uprawnieni są kontrolerzy przewoźnika.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Z niepokojem Rada Miasta przyjęła informację o próbach przypisywania sobie indywidualnych zasług roli inicjatora wprowadzenia ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej przez jednego z naszych mieszkańców. Taki sposób przedstawiania "własnych zasług" świadczy o ignorancji i nieznajomości procedur obowiązujących przy podejmowaniu uchwał przez Radę Miasta. Problemem ulg Rada Miasta zajmowała się już od ubiegłego roku, prowadząc wszelkie procedury wymagane dla ważności tejże uchwały, m.in. konsultacje społeczne i opinie związków zawodowych. Realizację koncepcji poszerzenia ulg postrzegamy jako wspólne działania społeczności naszego miasta i samorządu.