Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

XXVIII sesja Rady Miasta

23.11.200500:00

Biuro Rady Miasta

29 listopada 2005 roku

 

Serdecznie zapraszam na XXVIII zwyczajną sesję Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2005 roku (wtorek) - początek obrad godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, uchwalenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta z dnia 18 października 2005 r.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Uchwalenie stawek podatków lokalnych: w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości; w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2004 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji.
 6. Uchwała w sprawie zapewnienia przez miasto Ostrów Mazowiecka sfinansowania całej wartości niektórych inwestycji realizowanych w ramach ZPORR .
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych.
 9. Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 10. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/207/93 Rady Miasta z dnia 4.08.1993r. dot. ustalenia dla miasta Ostrów Mazowiecka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży tych napojów.
 12. Informacja o podejmowanych działaniach na rzecz promocji miasta i efektach w tym zakresie.
 13. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz