Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Podatki lokalne w 2006 roku

05.12.200500:00

Podjęto uchwały określające wysokość stawek podatków lokalnych ...

 

Na XXVIII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka podjęto uchwały określające wysokość stawek podatków lokalnych na 2006 rok. Mając na uwadze tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście nie podniesiono stawek podatku od środków transportowych utrzymując je na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie podatek od nieruchomości wzrósł jedynie o 1,5% w stosunku do roku ubiegłego.

Podatek od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wzrasta z tegorocznej kwoty 0,62 zł do 0,63 zł od 1m2 powierzchni; od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego utrzymano na poziomie 0,11 zł od 1m2 powierzchni. Podatek od budynków: mieszkalnych z 0,49 zł na 0,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 15,16 zł na 15,39 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z 8,07 zł na 8,19 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z 2,06 zł na 2,09 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 3,29 zł na 3,34 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. Podatek od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.