Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Mazowieckie Dni Trzeźwości

31.07.200500:00

Relacja

 

21 sierpnia 2005 roku w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowano Mazowieckie Dni Trzeźwości pod patronatem Marszalka Województwa Mazowieckiego przy współudziale Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

 


Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP odprawiana przez ks. dziekana E. Chmielewskiego, zakończona koncertem kameralnym w wykonaniu solistów Teatru Wielkiego w Łodzi. Burmistrz miasta M. Szymalski, w obecności przybyłych gości, m.in. dyrektor MCPS D. Janusz, przewodniczącego Rady Miasta J. Mincewicza, sekretarza miasta T. Skibickiego, radnych Rady Miasta B. Konrada, K. Listwona, Z. Zęgoty, dokonał uroczystego otwarcia Centrum Wolontariatu i Integracji Społecznej. Centrum mieści się przy ul. Rubinkowskiego 8 (Zespół Szkół Nr 1) i realizuje zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Otwarcie świetlicy socjoterapeutycznej

 

Centrum uruchomiono po zakończeniu prac adaptacyjno-remontowych w lokalu użyczonym miastu przez powiat. Funkcjonuje w nim świetlica socjoterapeutyczna CARPE DIEM, Klub Abstynenta TANTAL, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ISKIERKA, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz działające przy MONARZE Stowarzyszenie "Ruchu Czystych Serc".
Podczas otwarcia mówiono o słuszności ponoszenia kosztów utrzymania tego typu obiektów i budowania miasta bez barier. Radny K. Listwon zaprosił wszystkich do uczestnictwa w Ostrowskich Spotkaniach Integracyjnych w dniu 10 września 2005 r., organizowanych już po raz kolejny w naszym mieście.
Uroczystościom towarzyszył występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej i koncert Piotra Lubertowicza z zespołem Aeroblues.