Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

XXVI zwyczajną sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

31.07.200500:00

6 września 2005 r.

 

Serdecznie zapraszam na XXVI zwyczajną sesję Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, która odbędzie się w dniu 6 września 2005 roku (wtorek) - początek obrad godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej.


Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, uchwalenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2005 r.
 2.  Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o realizacji budżetu miasta za okres 6 m-cy 2005r.
 4. Uchwalenie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.
 5. Informacja o funkcjonowaniu jednostek kultury i sportu: MDK, MBP oraz MOSiR.
 6. Uchwała w sprawie Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/86/2004 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2004r. w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia ceny biletów komunikacji miejskiej.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/206/93 z dnia 4 sierpnia 1993 roku dot. ustalenia dla miasta Ostrów Mazowiecka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży tych napojów (z późniejszymi zmianami).
 11. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

 

 
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach XXVI-ej zwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz