Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Program XXXIII sesji Rady Miasta

16.06.200600:00

27 czerwca 2006 roku (wtorek) - początek obrad godz. 13.00

 

Serdecznie zapraszam na XXXIII zwyczajną sesję Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,
która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2006 roku (wtorek) - początek obrad godz. 1300
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, uchwalenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta z dnia 30 maja 2006 r.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka.
 4. Uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta:
  a) Gajowa ,
  b) Jana Najmoły,
  c) Ptasia.
 5. Uchwały w sprawie:
  a)podziału miasta Ostrów Mazowiecka na obwody głosowania,
  b)ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.
 6. Informacja o funkcjonowaniu pomocy społecznej w mieście.
 7. Uchwała o zakresie i formie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.
 8. Uchwała o zakresie  i formie informacji o przebiegu  wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 9. Stopień realizacji inwestycji miejskich przyjętych do planu na 2006 rok.
 10. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami. 
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz